ทัพเรือภาคที่ 1ร่วมกับจังหวัดชุมพรส่งมอบบ้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ 39 หลัง
08 May 2018, 04:44 pm

           วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่บ้านเลขที่ 67/1 หมู่ที่ 6 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วย นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมกันเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน 39 หลัง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนที่ประสบอุทกภัย เข้าร่วมพิธี

          พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวว่า ตามที่เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนของราษฎรในหลายพื้นที่ทางภาคใต้ กองทัพเรือ จึงได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 จัดกำลังพล เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน และดำเนินการฟื้นฟูในพื้นที่จังหวัดชุมพร ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงกลาโหม รวมทั้งกองทัพเรือได้เปิดรับเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนซับน้ำตาชาวใต้ในขณะนั้น

          ในการนี้ กองทัพเรือ ได้อนุมัติให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 นำเงินที่ได้รับจากการบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 19,250,000 บาท จัดจ้างงานก่อสร้างบ้านให้แก่ราษฎรผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน 48 หลัง ในพื้นที่ 7 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมืองชุมพร 14 ราย, อ.ท่าแซะ 9 ราย, อ.สวี 9 ราย, อ.หลังสวน 3 ราย, อ.ละแม 6 ราย, อ.ทุ่งตะโก 4 ราย และ อ.พะโต๊ะ 3 ราย โดยปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านเรียบร้อยแล้ว จำนวน 48 หลัง และได้ทำพิธีส่งมอบบ้าน ในพื้นที่ อ.สวี จำนวน 9 หลัง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 คงเหลือจัดพิธีส่งมอบบ้าน จำนวน 39 หลัง ในวันนี้ ซึ่งได้จัดพิธีส่งมอบบ้านพร้อมกันทั้ง 39 หลัง ที่บ้านของ นางหัสชยา แนะนวล ม.6 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร แห่งนี้