สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือก " แม่ดีเป็นศรีของชาติ " ประจำปี 2561