จังหวัดชุมพรแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่ 12-16 มิ.ย.61
14 June 2018, 03:20 pm

          นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 12-16 มิถุนายน 2561 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร
สำหรังจัวงหวัดชุมพร มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 12-16 มิถุนายน 2561
           จึงขอประกาศแจ้งเตือน ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณที่ราบต่ำ และริมชายฝั่งทะเล ให้ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ขอให้ติดตามวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ประกาศจากจังหวัด และให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และหากมีสถานการณ์รุนแรงและต้องการความช่วยเหลือ ขอให้แจ้งให้ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร โทรศัพท์/โทรสาร 077 503 230 และสามารถติดตามสภาพอากาศได้ทางเว็บไซด์ของกรมอุตุนิยมวิทยา (www.tmd.go.th)