สำสักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ขอประชาสัมพันธ์"การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อการจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคประเทศญี่ปุ่น " ปี 2561 ครั้งที่ 2
15 June 2018, 10:34 am