จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดงาน LANNA EXPO 2018 ในระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
25 June 2018, 01:46 pm

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดงาน  LANNA EXPO 2018  ในระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์ศิลป์ล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยม ยั่งยืน 

 

บรรยากาศงาน “ล้านนาเอ็กซ์โป 2018” (Lanna Expo 2018) ที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) พร้อมด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกันจัดงาน ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์ศิลป์ล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยมยั่งยืน” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานโดยกล่าวชื่นชมทุกฝ่ายที่ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชนและขับเคลื่อนตามแนวนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะการดำเนินการภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภายในงานแบ่งพื้นที่ออกเป็น 11 โซนกิจกรรม ซึ่งมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากมาย ประกอบด้วย 1) โซนท่องเที่ยว 2) โซน International 3) โซน Health & Beauty 4) โซน เทคโนโลยีและนวัตกรรม 5) โซน ECO Village & ECO School 6) โซน Royal Project 7) โซน โชว์ ช้อป ชิม สินค้าเกษตร 8) โซน Investment 9) โซน วัฒนธรรม 10) โซน Northern Thailand Food Valley และ 11) โซน OTOP & SMEs ซึ่งแต่ละบูธจะมีสินค้าคุณภาพมากมายที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบล้านนา เหมาะแก่การจับจ่ายซื้อสอยเพื่อตัวเองและเป็นของที่ระลึกของฝาก จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาช๊อป ชิม เที่ยว ในงาน Lanna Expo 2018 โดยคาดการณ์ว่า จะมีรายได้ตลอดงานกว่า 50 ล้านบาท