กรมช่างโยธาทหารอากาศ ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟรีเตรียม ภาค ก ก.พ. ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
26 June 2018, 11:21 am