กรมช่างโยธาทหารอากาศ ขอแก้ไขกำหนดการ โครงการอบรมฟรีเตรียม ภาค ก ก.พ.
29 June 2018, 09:13 am

              กรมช่างโยธาทหารอากาศ ขอแก้ไขกำหนดการโครงการอบรมฟรีเตรียม ภาค ก ก.พ. ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร จากเดิมวันที่ 30 มิถุนายน 2561- 1 กรกฎาคม  2561 เป็นวันที่  7-8  กรกฎาคม  2561