จังหวัดชุมพร ขอประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบข้อมูล กรณีบริษัทกล่าวอ้างเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ
29 มิ.ย. 2561, 12:45 น.