จังหวัดชุมพร ขอประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบข้อมูล กรณีบริษัทกล่าวอ้างเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ
29 June 2018, 12:45 pm