จังหวัดชุมพร ขอประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบข้อมูล กรณีบริษัทกล่าวอ้างเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ