จังหวัดชุมพรขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี
11 July 2018, 03:49 pm

          วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมมรกต อ.เมือง จ.ชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกลไกลและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร จัดขึ้นเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลกร และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีขีดความสามารถ ในการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะดวก ปลอดภัย สวยงาม สะอาด รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของชุมชนมีมาตรฐานสร้างความพอใจให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้นรวมทั้งสื่อสารประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีแกนนำชุมชนจากชุมชนท่องเที่ยวโอทอป ทุกอำเภอจำนวน 29 หมู่บ้าน พร้อมทั้งส่วนราชการ ภาคีภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก