ผู้ว่าชุมพรกำชับทุกหน่วยงานพร้อมรับปัญหาอุทกภัย
11 July 2018, 03:58 pm

           เมื่อวันที่  10  กรกฎาคม  2561 เวลา 09.30 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยพื้นที่จังหวัดชุมพร ประกอบด้วย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร ชลประทานชุมพร สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร แขวงทางหลวงชุมพร ทางหลวงชนบทชุมพร สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาชุมพร ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ตลอดจนสื่อมวลชนและเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร เพื่อเตรียมการรับมือและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดชุมพร

           ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ณ ปัจจุบันมีพื้นที่เกิดภัยอยู่หลายจังหวัด และเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอย จึงเห็นควรเตรียมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พร้อมทั้งคนและเครื่องมือ ในส่วนจังหวัดชุมพรกรณีปัญหาน้ำท่วมให้ชลประทานบริหารจัดการน้ำบริเวณตอนเหนือของจังหวัด หากมีแนวโน้มที่จะเกิดภัยให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบอย่างรวดเร็ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเตือนภัยเป็นอันดับแรก เพื่อป้องกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น