จังหวัดชุมพร ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎหมายกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯลฯ (อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง) ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดชุมพร
07 Aug 2018, 03:13 pm