ชำระภาษีออนไลน์เพื่อธุรกิจ ไม่มีค่าธรรมเนียมการทำรายการ
14 Nov 2013, 10:11 am
      นางเพียงใจ สมพงษ์ พิชัยพลากร สรรพากรพื้นที่ชุมพร ขอเชิญชวนให้ผู้เสียภาษีทุกประเภท ทุกกิจการ ชำระภาษีผ่านช่องทาง Internet ซึ่งสะดวกและรวดเร็วรวมทั้งยังสามารถขยายเวลาการชำระภาษีเพิ่มสูงสุด 8 วัน จากวันครบกำหนดยื่นชำระภาษีวันสุดท้าย หากมีภาษีต้องชำระผ่านธนาคารที่ร่วมโครงการและบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 
สำหรับปี 2556 ธนาคารทหารไทยได้ให้สิทธิพิเศษ ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ TMB Business CLICK ของธนาคารฯ ในการชำระภาษีอากรออนไลท์กับกรมสรรพากร โดยกำหนดให้สามารถใช้บริการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันนี้ - มกราคม 2557 โดยการทำรายการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยการชำระภาษีดังกล่าวสามารถดูข้อมูลชำระภาษีด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลโดยตรงกับกรมสรรพากร เรียกดูรายการชำระภาษีย้อนหลังผ่านระบบได้สูงสุด 6 เดือน
 
ทั้งนี้ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ขอขอบคุณพี่น้องชาวชุมพรทุกท่านที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2555 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก และในปีภาษี 2556 ขอเชิญชวนผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีทุกประเภทภาษี ยื่นแบบแสดงรายการผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซด์กรมสรรพากร www.rd.go.th นอกจากได้รับสิทธิขยายเวลาออกไปอีก 8 วันแล้ว ยังสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งเป็นการลดการใช้พลังงานอีกทางหนึ่งด้วย
 
ส.ปชส. ชุมพร