จังหวัดชุมพรคัดเลือกถนนเพชรเกษมตั้งแต่กิโลเมตรที่ 470 + 900 ถึง 471 + 900 ในพื้นที่ตำบลนากระตามอำเภอท่าแซะ เป็นถนนปลอดภัยต้นแบบของจังหวัดชุมพร ถ่ายทำรายการถนนปลอดภัย ของช่อง 7
25 Sep 2018, 03:44 pm

          เมื่อวันที่ 24  กันยายน  2561 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ร่วมกับบริษัทเอน.ไอ ดอทคอม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายการถนนปลอดภัย สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เดินทางลงมาถ่ายทำสารคดีสั้นรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยทีมงานได้เก็บภาพการประชุม ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ของจังหวัดชุมพร ณ ห้องเกาะลังกาจิวชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร ซึ่งมีนายวิบูลย์รัตนา ภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการประชุม ก่อนที่จะลงพื้นที่ ที่บริเวณถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 470 + 900 ถึง 471 + 900 เมตร ในพื้นที่ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ถ่ายทำรายการถนนปลอดภัยต้นแบบ ของจังหวัดชุมพร พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อผลิตเป็นสารคดีสั้นรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ออกอากาศในรายการถนนปลอดภัยทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ซึ่งเป็นรายการ ที่นำเสนอตัวอย่างจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไขแล้ว และหลังการแก้ไขช่วยให้จำนวนอุบัติเหตุลดลง เป็นการสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและเป็นกำลังใจให้หน่วยงานที่ขับเคลื่อนภารกิจ โดยออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา 17.55 น. ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
          สำหรับถนนเพชรเกษมจุดที่จังหวัดชุมพรเลือกเป็นถนนปลอดภัยต้นแบบของจังหวัดชุมพร และเป็นสถานที่ถ่ายทำสารคดีในครั้งนี้ จากสถิติในอดีตเป็นพื้นที่เสี่ยง ที่เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง กระทั่งในปี 2554 ทางตำบลนากระตามได้ดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางถนน ภายใต้การทำงานของเครือข่ายทีมนากระตามปลอดภัย โดยการสร้างเครือข่ายคนริมขอบคือริมถนน ให้มีองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรองรับอุบัติเหตุ ภายใต้โครงการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งทางสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ดำเนินงานโดยใช้พื้นฐานของข้อเท็จจริง ด้านข้อมูลของสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนและปัจจัยเสี่ยงต่างๆของพื้นที่ นำมาวิเคราะห์และกำหนดเป็นมาตรการ แผนงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่มีความชัดเจน รวมทั้งมีการบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติงานกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประชารัฐของรัฐบาล 
จากการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2554 ที่ผ่านมา จนถึงปี 2560 พบว่า ในช่วงปี 2557 ถึง 2560 แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ดังกล่าวลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเมื่อเปรียบเทียบการเกิดอุบัติเหตุปี 2559 และปี 2560 พบว่าการตายเนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนในบริเวณดังกล่าวลดลง 100 % และการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 39.29 % จึงนับว่ามาตรการในการดำเนินการลดอุบัติเหตุทางถนน ของทีมนากระตามปลอดภัย ได้ผล ดังนั้นเห็นว่า อุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องยากที่จะแก้ไขและระงับการเกิด แต่ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามกฎระเบียบและตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ทุกชีวิตบนท้องถนนก็จะปลอดภัย