ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในกิจกรรมเราทำดีด้วยหัวใจปลูกป่าชายเลนเทิดไท้องค์ราชันระยะที่ 2 ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ตำบลทุ่งคาอำเภอเมืองชุมพร
25 Sep 2018, 04:39 pm

            เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้เดินทางไปร่วมปลูกป่าชายเลน ในกิจกรรม เราทำดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าชายเลนเทิดไท้องค์ราชันระยะที่ 2 ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคส่วนต่างๆจัดขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร ก่อนการปลูกป่าชายเลน นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรม จากหน่วยงานองค์กร ภาคส่วนต่างๆ ที่มาร่วมกิจกรรมจากนั้นเป็นพิธีเปิด โดยพลโทชัยยุทธพร้อมสุขสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ก่อนที่ผู้ร่วมกิจกรรมทุกภาคส่วนจะร่วมกันปลูกต้นโกงกาง ในแปลงปลูก ที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และจังหวัดชุมพรจัดเตรียมไว้
             นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า กฟผ.ร่วมกับจังหวัดชุมพรกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสภานิติบัญญัติแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์สวพ FM 91 และ บล็อกเกอร์ รวมพลังจิตอาสาจากทุกภาคส่วน ทำกิจกรรมเราทำดีด้วยหัวใจปลูกป่าชายเลนเทิดไท้องค์ราชันระยะที่ 2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทำความดีของ กฟผ. ที่น้อมนำแนวพระราชปณิธานจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพรเพิ่มอีกจำนวน 50 ไร่ต่อเนื่องจากกิจกรรมปลูกป่าชายเลนระยะที่ 1 ซึ่งได้ดำเนินการปลูกจนครบจำนวน 50 ไร่ แรกแล้วในเดือนกรกฎาคม 2561 กิจกรรมปลูกป่าชายเลนในวันนี้เป็นปฐมฤกษ์ ของการรณรงค์ปลูกป่าชายเลนในระยะที่ 2 โดยทำการปลูกบนพื้นที่ 10 ไร่ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคาอำเภอเมืองชุมพร พันธุ์ไม้ที่ใช้ปลูกในวันนี้เป็นต้นโกงกาง ทั้งหมด และหลังจากนี้ กฟผ. จะรณรงค์เชิญชวนภาคีเครือข่ายต่างๆมาร่วมปลูกป่าชายเลนอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 2561 เพื่อปลูกป่าให้ครบจำนวน 100 ไร่ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
กฟผ.ดำเนินโครงการปลูกป่าอย่างยั่งยืนมาตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน โดยใช้หลักการปลูกป่าตามผลการศึกษาทางวิชาการคือปลูก 1 ปีและบำรุงรักษาป่าที่ปลูกต่อเนื่อง 2 ปี สำหรับในพื้นที่จังหวัดชุมพร กฟผ.ดำเนินการปลูกป่ามาแล้วเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 12,065 ไร่แบ่งเป็นป่าปก 10,165 ไร่ และป่าชายเลน 1,900 ไร่ ซึ่งการปลูกป่าชายเลนนอกจากจะช่วยฟื้นฟูสภาพผืนป่าให้สมบูรณ์แล้วยังช่วยสร้างความสมดุลของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำสร้างรายได้ให้กับชาวประมงในพื้นที่ ป่าชายเลนที่จะปลูกในพื้นที่จังหวัดชุมพรรวมทั้งสิ้นจำนวน 100 ไร่ เป็นการปลูกต้นโกงกางทั้งหมด เป็นหนึ่งในแผนคืนความสุข ความสมบูรณ์ให้กับป่าชายเลนภาคใต้ประจำปี 2561 ของ กฟผ. โดยได้ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีรวมทั้งปลูกป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ กฟผ.มีหลักในการเลือกพื้นที่ปลูกป่าโดยต้องเป็นความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของผืนป่าและเต็มใจที่จะช่วยดูแลรักษาป่าให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป