ขอเชิญร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
14 Nov 2013, 02:02 pm

    นายปฐม สาธิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ด้วยวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ที่จะมาถึงนี้ ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย คือ "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ที่เวียนมาบรรจบครบรอบเป็นปีที่ 58 นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 และเป็นปีที่ 11 นับจากวันที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

 

          โดยจังหวัดชุมพรได้กำหนดจัดงานพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวงขึ้นมา บรรเทาความทุกข์ยากแก่มวลพสกนิกรให้รอดพ้นจากความแห้งแล้งอย่างสัมฤทธิ์ผล จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา บริษัทห้างร้าน ประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร ชั้น 3 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป