ศาลจังหวัดชุมพร จัดโครงการ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา
       เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556  ศาลจังหวัดชุมพรและศาลเยาวชนฯ จังหวัดชุมพร ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร จัดโครงการ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา โดยมีข้าราชการหน่วยงานศาลจังหวัดชุมพร ข้าราชการในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชุมพร นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนทั่วไป จำนวน 159 คน ได้ให้ความสนใจ เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุ 86 พรรษา พร้อมกับเป็นการปลูกจิตสำนึกในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แก่ข้าราชการศาลจังหวัดชุมพร และพสกนิกรชาวจังหวัดชุมพร อีกทั้งยังเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อผู้อื่น ด้วยการทำบุญบริจาคโลหิต ในครั้งนี้
 
          นางสาวสุดาวรรณ พฤกษ์เสถียร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุ 86 พรรษาในปี 2556 ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีระยะเวลาในการครองราชย์ยาวนาน และทรงมีพระราชกรณียกิจแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับพสกนิกรชาวจังหวัดชุมพร พระองค์ทรงมีความเมตตากรุณาธิคุณอย่างที่สุดหาที่เปรียบมิได้ ที่ได้ทรงมีโครงการพระราชดำริในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ที่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดชุมพร  เป็นที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวจังหวัดชุมพรอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ศาลจังหวัดชุมพร จึงจัดโครงการ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา ในครั้งนี้ขึ้น
 
ส.ปชส. ชุมพร