แขวงทางหลวงชุมพร กรมทางหลวง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน