รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เยี่ยมบ้านผู้ประสบอุทกภัย
16 Nov 2018, 05:07 pm

       เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2561 เวลา 11.00 น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รอง ผวจ.ชพ. ลงพื้นที่เยี่ยมคุณยายหวล กรกอักษร อาศัยอยู่ในบ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพียงคนเดียว ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในบ้านไม่เหลือสิ่งใดเลยได้เข้าเยี่ยมบำรุงขวัญพร้อมได้มอบเงินและสิ่งของให้การช่วยเหลือ ในการนี้ จึงขอประสานผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ให้ช่วยตรวจสอบอีกครั้งว่ายังมีครอบครัวใดที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ อีกบ้าง ท่านผู้บริหารยึดหลักว่าจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และฝากขอบคุณท่านนายกอบต นากระตาม ขอบคุณทุกภาคส่วน ทุกฝ่ายที่ช่วยกันในทุก ๆ เรื่อง