จังหวัดชุมพรทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561

            วันนี้ (5 ธ.ค. 61) นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียนนักศึกษา พสกนิกรชาวจังหวัดชุมพร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร

            โดยพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานประกอบพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีลจบ พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประธานพร้อมด้วยข้าราชการถวายเครื่องไทยธรรม ประธานทอดผ้าไตร พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ กราบลาพระรัตนตรัย และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้น นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์

            นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส "วันพ่อแห่งชาติ" ณ ศูนย์แสดงสินค้าโอทอป เทศบาลเมืองชุมพร ซึ่งมีพี่น้องประชาชน และส่วนราชการ ทหาร ตำหรวจ ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม และร่วมสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนร่วมทำความดีด้วยหัวใจ อีกด้วย