ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 1 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ที่ถูกเขตชลประทานโครงการท่าแซะ บริเวณพื้นที่น้ำท่วมฝั่งซ้ายคลองท่าแซะ
07 Jan 2019, 01:25 pm