อบจ.ชุมพร ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสารมารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (ผู้มีคุณวุฒิ) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับแตำแหน่ง (ภาค ค)
20 Jan 2019, 11:53 am