สำนักงานจังหวัดชุมพรประกาศเรื่องการรับเสื้อจักรยานพระราชทาน
29 Jan 2019, 06:22 pm

จังหวัดชุมพรกำหนดให้ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ที่ลงทะเบียนในวันจัดกิจกรรมฯ จำนวน 451 คน ตามรายชื่อที่แนบ มารับมอบเสื้อจักรยานพระราชทานที่ สำนักงานจังหวัดชุมพร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยขอให้นำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบรายชื่อและยืนยันตัวตนในวันที่มารับเสื้อจักรยานพระราชทานด้วย

รายชื่อผู้เข้าร่วมลงทะเบียนกิจกรรมปั่นจักรยานเพิ่มเติม