จังหวัดชุมพรมอบรางวัลผู้โชคดีจากสลากกาชาดประจำปี 2561
31 Jan 2019, 05:08 pm

          เมื่อวันที่  30   มกราคม   2562  ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และสื่อมวลชน ร่วมพิธีมอบรางวัลสลากกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2561 ซึ่งในครั้งนี้เป็นการมอบรางวัลใหญ่ รถยนต์กระบะ 2 รางวัล และรถจักรยานยนต์ 3 รางวัล ตามที่จังหวัดชุมพรกำหนดจัดงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2561

           จังหวัดชุมพร ได้จัดงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19-27 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร พร้อมได้จัดทำสลากกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2561 เพื่อหารายได้สมทบทุนแก่เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ดำเนินงานตามภารกิจ ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ รวมถึงกิจกรรมอื่นของเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร โดยสลากกาชาดดังกล่าว ราคาฉบับละ 100 บาท มีรางวัล ที่ 1 ถึงรางวัลที่ 5 จำนวน 15 รางวัล รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มีรางวัล 60 รางวัล รวมทั้งสิ้น 75 รางวัล

            โดย จังหวัดชุมพร ได้หมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาด ในคืนวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณเวทีงานเทิดพระเกียรติฯ ผลปรากฎว่า รางวัลที่ 1 เป็นรถยนต์กระบะ โตโยต้า สี่ประตู หมายเลขที่ออก 36292 ผู้โชคดีคือ นางสาวจันทิมา ไกรทอง ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร, รางวัลที่ 2 รถกระบะโตโยต้า ตอนเดียว หมายเลขที่ออก 17811 ผู้โชคดีคือนางสาวอุมาพร สมนกิจ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา, รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ มี 3 รางวัล หมายเลขที่ออก 47360, 33461, 10373, ผู้โชคดีได้แก่ นางสาวทิวาวรรณ เชิดเกียรติสกุล ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร, นางสาวพัชราภรณ์ มัชฌิมสถิตย์ ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร, และนายสุชล พยัคฆิน ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ส่วนรางวัลอื่นๆ ได้แก่ รางวัลที่ 4 สร้างคอทองคำ 2 สลึง มี 5 รางวัล หมายเลขที่ออก 38668, 28097, 34492, 16609, 05424, รางวัลที่ 5 โทรทัศน์สี จอแบน 32 นิ้ว มี 5 รางวัล หมายเลขที่ออก27172, 15522, 19282, 21174, 37573, และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว เป็นพัดลม 60 รางวัล หมายเลขที่ออก 399 สำหรับผู้ถูกรางวัล ที่ยังไม่ได้มารับรางวัลให้มารับรางวัลได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกสลาก (ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562)

            นางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ผลจากการออกสลากกาชาด และออกร้านกาชาดพาโชค ในงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2561 ดังนี้ การออกสลากกาชาด รายรับสูงกว่ารายจ่าย 3,702,738 บาท การออกร้านกาชาดพาโชค รายรับสูงกว่ารายจ่าย 2,128,373 บาท ร่วมเป็นเงิน 5,831,111 บาท ซึ่งกาชาดจังหวัดชุมพร