จังหวัดชุมพรลงพื้นที่ตรวจโรงงานสถานประกอบการและรถยนต์ป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM2.5
05 Feb 2019, 08:28 pm

            วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาวะและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง มณฑลทหารบกที่ 44, สาธารณสุขจังหวัดชุมพร, สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร, สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร, สนง.ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร, สนง.พลังงานจังหวัดชุมพร, สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร, สนง.ขนส่งจังหวัดชุมพร, สนง.แขวงทางหลวงจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการโรงโม่หิน ห.จ.ก.เจริญผลการศิลา ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร เพื่อป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM 2.5 ) ที่อาจจะเกิดขึ้นในจังหวัดชุมพร โดยได้มีการพบปะพูดคุยกับสถานประกอบการ ร่วมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดการภายในโรงโม่หิน ทั้งการป้องกันรักษาความปลอดภัย การป้องกันฝุ่นละอองจากโรงโม่หิน การจัดเก็บวัตถุอันตรายต่างๆ เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปยัง ตรวจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชุมพรเมืองใหม่ เพื่อตรวจสอบมลพิษควันดำ รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ อีกด้วย

             นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้เป็นการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่กำลังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้ ซึ่งในส่วนของจังหวัดชุมพร ได้เตรียมดำเนินการแก้ไขมลภาวะทั้งหมด ไม่ใช่เพียงเรื่องฝุ่นละอองเท่านั้น โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้แต่งตั้งคณะทำงานในการออกตรวจโรงงาน สถานประกอบการ โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อตรวจสอบว่ามีที่ไหนบ้างก่อให้เกิดมลภาวะ เพื่อจะได้ให้โรงงานหรือสถานประกอบการต่างๆ ที่มีปัญหาได้ปรับปรุงแก้ไขโดยคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะแบ่งคณะทำงานออกเป็น 3 หน่วยออกตรวจสถานประกอบการ โรงงาน และโครงการก่อสร้างต่างๆ ทุกแห่งในจังหวัดชุมพร ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
            ทั้งนี้ จังหวัดชุมพร ได้แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาวะและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร เพื่อป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM 2.5 ) ที่อาจจะเกิดขึ้นในจังหวัดชุมพร ได้ทันต่อเหตุการณ์ โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลโรงงาน สถานประกอบการ ฟาร์มหมู ไก่ โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ จุดรวมจอดยานพาหนะ แล้วจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน ส่งข้อมูลให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) เพื่อจัดเตรียมแผนบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบ รวมทั้งชี้แจงและหาแนวทางป้องกันปัญหาดังกล่าวร่วมกันทั้งจังหวัดต่อไป