สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ "การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น" ปี 2562 ครั้งที่ 2 เพศชาย
05 Mar 2019, 11:43 am