จังหวัดชุมพร จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ขึ้นปีใหม่ไทย
10 Apr 2019, 09:55 pm

         วันนี้ (9 เม.ย. 62) ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในจังหวัดชุมพร ร่วมในพิธีสืบสานวัฒนธรรมรดน้ำดำหัว ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดชุมพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2562 โดยได้ร่วมกันรดน้ำขอพรจากนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และนางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ร่วมถึงนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เพื่อสืบสานประเพณีไทยและความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือเทศกาลสงกรานต์

          ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้กล่าวขอบคุณ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้ที่มาร่วมรดน้ำขอพร ซึ่งเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามเอาไว้ ให้คงอยู่ต่อไป เทศกาลสงกรานต์นอกจากเป็นประเพณีขึ้นปีใหม่แบบไทย ๆ เป็นช่วงเวลาที่คนในครอบครัวได้มารวมตัวพบปะกัน สร้างความอบอุ่นและพลังใจ ให้แก่บุพการี ผู้สูงอายุ และญาติสนิท เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว โดยขอให้ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมกับครอบครัว เล่นน้ำสงกรานต์อย่างมีความสุข และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ปกป้องคุ้มครองให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดไป