จังหวัดชุมพรประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. อำเภอทุ่งตะโก
13 May 2019, 03:40 pm

              วันนี้(13 พ.ค. 62) ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งตะโก นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช.อำเภอทุ่งตะโก โดยมีคณะทำงานระดับตำบล และระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค์ พร้อมข้อเสนอแนะ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน ในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก ได้ดำเนินการจัดชุดปฏิบัติการประจำตำบลตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ พร้อมกับเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งขณะนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 700 ราย เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

             นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดดำเนินการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) ซึ่งจังหวัดชุมพรได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในช่วงเดือน มกราคม ถึงกันยายน 2562 โดยคิดตามจำนวนหมู่บ้านในแต่ละจังหวัด และมีเป้าหมายให้ในแต่ละหมู่บ้านมีจำนวนสมาชิกใหม่อย่างน้อย 20คนต่อหมู่บ้าน สำหรับจังหวัดชุมพร มี 737 หมู่บ้าน เป้าหมายรวม 14,740 คน ซึ่งผลการดำเนินงาน มีผู้สมัครน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว จึงกำชับให้คณะทำงานดำเนินการ พร้อมกับทำความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยทางจังหวัดให้ความสำคัญโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.เป็นอย่างมาก เพื่อต้องการเห็นวินัยการออมของพี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้น

             สำหรับกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนประชาชนผู้ที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาล อายุ 15 – 60 ปี อาทิ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระเป็นต้น และเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือก 1 สมัครออมเงินกับ กอช. เพื่อเติมเต็มเงินออม ไว้ใช้รายเดือนเมื่ออายุ 60 ปี เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงิน ทั้งนี้สมาชิก สามารถส่งเงินออมสะสมได้ที่ โดยรับเงินสมทบจากรัฐ ในแต่ละช่วงอายุของสมาชิก ช่วงอายุ 15 - 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท ช่วงอายุ >30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้งโดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท ช่วงอายุ >50 – 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท นอกจากนี้ผลตอบแทนของเงินสะสมและเงินสมทบที่นำไปลงทุน รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทน การลงทุน ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน และยังลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนเงินออมสะสม

          สามารถตรวจสอบสิทธิก่อนสมัคร การสมัครสมาชิก การคำนวณบำนาญให้ตนเองหรือผู้อื่น การดูข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่นพิเศษ เช็คบัญชีเงินออมของคุณได้ง่ายด้วยแอปพลิเคชั่น สามารถดาวน์โหลดแอปฯกอช. โดยพิมพ์คำค้นหาว่า “กอช.” หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nsf.or.th สอบถามข้อมูล สายด่วนเงินออม 02-049-9000 หรือติดต่อสมัครสมาชิกและรับบริการอื่นๆ ได้ที่ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสินทุกสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ตู้บุญเติม เทสโก้โลตัส รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ