สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71
21 พ.ค. 2562, 09:08 น.