สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71