จังหวัดชุมพรประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

                  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562  เวลา  18.00 น. ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าศาลหลักเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดชุมพร ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2562

                โดยพิธีการเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จากนั้น เวลา 19.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ประธานในพิธี ได้ประกอบพิธีถวายความเคารพ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ 
เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ก่อนประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เป็นอันเสร็จพิธี