ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล