พสกนิกรชาวชุมพรทุกหมู่เหล่าร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

            ค่ำวันที่ 12  สิงหาคม  2562  ที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน สมาคม นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรชาวชุมพรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน พระองค์ได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณีกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆ ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน และทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรและก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติ และประชาชนตลอดมา

          โดยพิธีเริ่มจากการถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน ของหน่วยงานต่าง ๆ จากนั้นเวลา 19.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เดินทางมาถึงบริเวณพิธี ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เสร็จแล้วกล่าวถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่ไทย อย่างพร้อมเพรียง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้