องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภค มอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร

             วันนี้ (13 ส.ค. 62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปประชุมและติดตามสถานการณ์วาตภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ โรงเรียนบ้านในหุบ ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมีนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยส่วนราชการ ร่วมประชุมรายงานผลสรุปสถานการณ์วาตภัยจังหวัดชุมพร และแนวทางการช่วยเหลือ เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 236 ถุง มอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

           ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จากการเกิดเหตุวาตภัยให้รับทราบ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวันแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 2 ครอบครัว ได้แก่ครอบครัว นายสร้อย เที่ยงธรรม อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และครอบครัว นางวรรณา ซุ่นหิรัญ อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 155 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ซึ่งทั้งสองครอบครัว ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย บ้านพังเสียหายทั้งหลัง และพืชผลทางการเกษตรเสียหาย โดยทั้งสองครอบครัว ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพัน

            โดยจังหวัดชุมพร ได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ทำให้บ้านเรือนราษฎร ทรัพย์สิน และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย รวม 6 อำเภอ 29 ตำบล 101 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 3,567 คน 1,453 ครัวเรือน บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลัง 1 หลัง เสียหายบางส่วน 238 หลัง พืชสวนได้รับความเสียหาย 621 ไร่ ซึ่งจังหวัดชุมพร ได้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการเบื่องต้น โดยดำเนินการจัดหาวัสดุในการซ่อมแซม และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ต่อไป