ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นตัวแทนรับพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

            วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี และเป็นตัวแทนรับพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
            ในการนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร และนายประมูล อุ่นเรือง ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วย นายธวัช อนิลบล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน วิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานฯ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอเมือง เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด 3 คน และต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 9 กองทุน เข้าร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน