จังหวัดชุมพรสนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นเรือนจำป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมาย
21 Aug 2019, 04:33 pm

           เรือนจำจังหวัดชุมพร สนธิกำลังหน่วยงานภายนอก นำโดยนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายมนู ท้วมทอง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชุมพร และกำลังเจ้าหน้าที่จาก มณฑลทหารบกที่ 44, ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร, หน่วยปฏิบัติการพิเศษ, ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41, กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 จังหวัดชุมพร, และกำลังเจ้าพนักงานเรือนจำจังหวัดชุมพร รวมกำลังทั้งสิ้น 180 นาย ปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดชุมพร ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำ ตามแนวทางการเร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล

           สำหรับในการตรวจค้นเรือนจำดังกล่าว ได้จัดแบ่งกำลังเข้าตรวจค้นเรือนนอนชาย 3 หลัง เรือนนอนหญิง 1 หลัง และอาคารที่ทำการ เพื่อหาโทรศัพท์มือถือ ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งเรือนจำจังหวัดชุมพร มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 2,198 คน แบ่งเป็นชาย 1,946 คน หญิง 252 คน ในการตรวจค้นในครั้งนี้ปรากฏว่า ไม่พบยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือ แต่อย่างใด

          นายมนู ท้วมทอง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า เรือนจำจังหวัดชุมพรมีภารกิจหลักในการควบคุมผู้กระทำผิดตามคำสั่งศาลซึ่งผู้ต้องขังส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังในคดียเสพติด บางส่วนอาจมีอิทธิพลด้านการเงินและมีกลุ่มเครือข่ายภายนอกเรือนจำ จึงอาจทำให้มีการลักลอบการใช้เรือนจำเป็นฐานในการสั่งการซื้อขายยาเสพติด โดยการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายกายนอกและลักลอบนำยาเสพติดเข้าไปในเรือนจำ หรือสั่งการซื้อขายยาเสพติดภายนอกเรือนจำ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหาและตัดวงจรของขบวนการค้ายาเสพติดที่ใช้เรือนจำเป็นฐานลักลอบซื้อ ขาย จึงได้กำหนดมาตรการตรวจค้นจู่โจมภายในเรือนจำ โดยบูรณาการเจ้าหน้าที่จากภายนอกและเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดชุมพร ร่วมจู่โจมตรวจค้นปฏิบัติภารกิจเชิงรุก ไม่ให้มีโทรศัพท์มือถือ ยาเสพติดภายในเรือนจำโดยเด็ดขาด

          ด้านนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า สถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดชุมพรมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยมีสภาพปัญหาทั้งเป็นเส้นทางในการลำเลียง ยาเสพเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ และประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนั้นพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงประเภทและชนิดของยาเสพติดที่แพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่และราคายาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าลดลงอย่างผิดสังเกตเมื่อเปรียบเทียบกับยาเสพติดในพื้นที่อื่น จึงเป็นโอกาสที่จะทำให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าไปใช้ยามากยิ่งขึ้น และจากการสอบถามกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดได้ข้อมูลว่าผู้ใช้ยาต้องใช้ยาเสพติด (ยาบ้า) ในจำนวนที่มากขึ้นจึงจะเพียงพอต่อความต้องการยา จึงน่าเชื่อได้อาจจะเป็นกลยุทธ์ของกลุ่มผู้ค้า เพื่อที่จะทำให้มีผู้เข้าไปใช้ยาได้ง่ายและได้ผลประโยชน์มากยิ่งขึ้น จังหวัดชุมพรได้กำหนดแนวทางเพื่อเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่ ไว้ว่า 8 กวาด 2 เพิ่ม ประกอบด้วย 1.กวาดบ้าน 2.กวาดหมู่บ้านชุมชน 3.กวาดสังคม 4.กวาดโรงงาน 5.กวาดเรือนจำ 6.กวาดโรงเรียน 7.กวาดวัด 8.กวาดล้าง ซึ่งเป็นการกวาดล้างยาเสพติด อย่างเข้มงวดจริงจังในทุกพื้นที่ และนอกจากนี้ยัง มี 2 เพิ่ม คือ 1.เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดโดยพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และบุคลากร 2.เพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยการ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ให้น้อยลงและหมดไป