จังหวัดชุมพรพบประชาชนลงพื้นที่บริการพี่น้องชาวตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม
22 Aug 2019, 05:27 pm

              วันนี้ (22 ส.ค. 62) ที่ โรงเรียนทับใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 8 เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนรับฟังและรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมออกหน่วยให้บริการพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งได้บูรณาการ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.จังหวัดชุมพร) ลงพื้นที่ให้บริการช่วยเหลือประชาชนในด้านการรักษาพยาบาล

              สำหรับกิจกรรม จังหวัดชุมพรพบประชาชน ครั้งนี้ ได้มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา พร้อมกับตู้ยาสามัญ ให้แก่นักเรียนและโรงเรียน มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ นอกจากนี้ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ยังได้มาร่วมกันจัดบูทให้บริการประชาชน ทั้งทางด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ การให้บริการด้านสาธารณสุข การให้บริการด้านการเกษตร การจำหน่ายสินค้าราคาถูก และผลิตภัณฑ์ชุมชน นอกจากนี้ พอ.สว.จังหวัดชุมพร ได้ให้บริการช่วยเหลือประชาชนในด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ และบริการด้านทันตกรรม

              นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาพบปะเยี่ยมเยียน พี่น้องประชาชนชาวตำบลสลุย อำเภอท่าแชะ จังหวัดชุมพร ซึ่งโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร หรือ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เป็นโครงการสืบเนื่องมาจาก นโยบายของรัฐบาล โครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรีชญา เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางประชารัฐ โดยเพิ่มขีดความสามารถ ในการให้บริการประชาชน ตลอดจนการดูแลผู้ที่ยังไม่พร้อม หรือยังไม่สามารถจะปรับตัวได้ ด้วยการจัดสวัสดิการส่งเคราะห์ และบริการทางสังคมที่จำเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งการปรับปรุงระบบความสัมพันธ์ ระหว่างภูมิภาค ท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน อย่างเหมาะสมเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคน ได้รับริการของภาครัฐ อย่างเสมอภาค ดังนั้น จังหวัดชุมพร จึงได้จัดหน่วยบริการประชาชนด้วยการบูรณาการหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ร่วมออกพบปะเยี่ยมเยียน รับฟังปัญหาของประชาชน ในพื้นที่ไปสู่การแก้ไข พร้อมนำบริการของภาครัฐ มาให้บริการพี่น้องประชาชนถึงที่อีกด้วย