จังหวัดชุมพรกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9 และ ร.5
08 Oct 2019, 09:37 pm

            วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมเกาะลังกาจิว ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 2 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตที่ 13 ตุลาคม 2562 และพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562

            นางวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ในการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติรับทราบการจัดพิธีและกิจกรรมในวันดังกล่าว ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตร, พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม, พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล ซึ่งได้แจ้งจังหวัดให้ดำเนินการจัดพิธีและกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกับส่วนกลาง โดย จังหวัดชุมพร กำหนดจัด พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตที่ 13 ตุลาคม 2562 ดังนี้ เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 89 รูป ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าเทศบาลเมืองชุมพร จากนั้นเวลา 08.00 น. พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และในช่วงเย็น เวลา 18.30 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยจะมีการจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที และวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ช่วงเช้า เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 57 รูป ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าเทศบาลเมืองชุมพร จากนั้นเวลา 08.00 น. พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และในช่วงเย็น เวลา 18.30 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจะมีการจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 57 วินาที
             จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวชุมพรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตที่ 13 ตุลาคม 2562 และพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้