จังหวัดชุมพร ประชุมเตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรฯ และงานกาชาด ประจำปี 2562
09 ต.ค. 2562, 21:14 น.

            วันนี้ (9 ต.ค. 62) นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานเทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพรปี 2562 โดยมีนางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร, นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยที่ประชุมกำหนดจัดงานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ปี 2562 ในระหว่างวันที่ 17 ถึง 25 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

            นอกจากนี้ในที่ประชุม ได้มอบหมายหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ พร้อมกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือกิจกรรมเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และกิจกรรมงานกาชาด โดยกิจกรรมในงานปีนี้จะมีขบวนแห่ ที่จัดให้แต่ละอำเภอมีส่วนร่วม พร้อมกับในงานมีกิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ของผู้นำชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการ การประกวดร้องเพลงข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ของรัฐ การประกวดมิสชุมพร การรำถวายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และการแสดงบนเวทีอีกมากมาย

           สำหรับการจัดงานเทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ในปี 2561 จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายได้ทั้งสิ้น 126,218 บาท โดยมีผู้มาเที่ยวชมงาน 195,991 คน มีการใช้จ่ายในการเที่ยวงาน 644,143 บาท เฉลี่ยคนละ 644 บาท ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่มาเที่ยวชมงานเป็นคนในพื้นที่ โดยจากข้อมูลในการจัดงานในครั้งที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดงานฯ ได้กำหนดแนวทางในการจัดงานในปีนี้