จังหวัดชุมพรประชุมคณะทำงานโครงการสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยของจังหวัดชุมพร
10 Oct 2019, 09:43 pm

           วันนี้ (10 ต.ค. 62) นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยของจังหวัดชุมพร โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชุมพรด้วยจังหวัดชุมพรได้จัดหาพื้นที่ที่มีความพร้อมสำหรับสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล เป็นโครงการที่ได้รับเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บริจาคช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยภาคใต้ จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล จำนวน 7 จังหวัด รวม 12 แห่งโดยให้เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค

          โดยคณะทำงานโครงการสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยของจังหวัดชุมพร ได้พิจารณาพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการอำเภอสวี หมู่ที่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และที่สาธารณประโยชน์ บ้านจัดสรร หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินโครงการสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยของจังหวัดชุมพร