ชาวชุมพรหลายพันคนร่วมพิธีจุดเทียน รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สะพานชมกวาง โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุม
14 Oct 2019, 10:13 pm

            ค่ำวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน เปิดกิจกรรมจุดเทียนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งกลุ่มสุมหัวทำความดีจังหวัดชุมพร นำโดยนายวิทยาวงศ์สัมฤทธิ์ และประชาชนชาวชุมพรร่วมกันจัดขึ้น เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ สะพานชมกวาง โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

            พิธีเริ่มด้วยด้วย นายพิทยา วงศ์สัมฤทธิ์ ผู้นำกลุ่มสุมหัวทำความดี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และร่วมกับนางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร จุดเทียนถวายสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร จะจุดเทียนให้กับประชาชนผู้มาร่วมกิจกรรม บนสะพานชมกวาง จากหัวสะพานไปจนถึงท้ายสะพาน ซึ่งยาวประมาณ 400 กว่าเมตร และประกอบพิธีจุดเทียนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ท้ายสะพานพร้อมร่วมกันกับร้องเพลงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนเสร็จกิจกรรม โดยมีประชาชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนหลายพันคน