สคบ.ชุมพร ตรวจใบอนุญาตจัดจำหน่ายดอกไม้ไฟ เพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง
06 Nov 2019, 06:11 pm

             วันนี้(6 พ.ย. 62) สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดชุมพร ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร และอำเภอเมืองชุมพร ออกตรวจสถานประกอบการและห้างร้านต่างๆ ในตัวเมืองชุมพร ที่มีการจำหน่ายดอกไม้เพลิง โดยการสุ่มตรวจ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเล่นดอกไม้ไฟในช่วงวันลอยกระทง

          โดยในช่วงเทศกาลลอยกระทงทุกปี ประชาชนนิยมเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัดไฟ ดอกไม้ไฟ เป็นจำนวนมาก จนเกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตราย ซึ่งเกิดจากการเล่นโดยคึกคะนอง การเล่นที่ไม่ถูกวิธี หรือเกิดจากการเก็บรักษาไม่ถูกต้อง ดอกไม้เพลิงจึงเป็นสินค้าควบคุมฉลาก ดังนั้นเพื่อขอความร่วมมือจากสถานประกอบการ และห้างร้านต่างๆ ในการจำหน่ายดอกไม้เพลิงที่ได้มาตรฐาน ถูกต้อง และต้องมีฉลากบอกรายละเอียดของสินค้า โดยระบุข้อแนะนำในการใช้ รวมถึงคำเตือนที่ชัดเจน เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากสินค้าดังกล่าว

         สำหรับในการลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการตรวจใบขออนุญาตการจัดจำหน่ายดอกไม้เพลิง หากร้านไหนไม่มีก็จะไม่ให้ทำการขาย พร้อมกับแนะนำให้ไปขอใบอนุญาตเพื่อที่จะขายได้อย่างถูกกฎหมาย และอีกอย่างคือการสำรวจดอกไม้เพลิงต่างๆที่วางขายว่ามีฉลากควบคุม ข้อแนะนำ และคำเตือนต่างๆ หรือไม่ หากไม่จัดทำฉลาก หรือทำแต่ไม่ถูกต้อง ผู้ขายมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ