สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร" ประจำปี พ.ศ. 2563