ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดชุมพร ประจำเดือน มกราคม 2563