จังหวัดชุมพรจัดพิธีเชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก
04 Feb 2020, 03:56 pm

          วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ที่มณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร พลตรี พรชัย อินทนู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันทหารผ่านศึก" ณ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมกลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ และประชาชน เข้าร่วมเป็นเกียรติ เพื่อร่วมสดุดีวีรกรรม และระลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญ และเสียสละของทหารผ่านศึก ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อ และชีวิตเพื่อบ้านเมือง เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2563 ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดพิธีและกิจกรรมต่างๆ พร้อมกับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต 25 เขต ทั่วประเทศ

          โดย สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร ได้สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร กำหนด จัดพิธีวันทหารผ่านศึก ภายใต้ชื่องาน "เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก" ประกอบด้วย พิธีสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ พระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จากนั้นร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา โดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการ สมาคม ชมรม มูลนิธิเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอ ตลอดจนทหารผ่านศึกนอกประจำการกรณีสงครามต่างๆ ร่วมวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เสร็จแล้วได้จัด พิธีทางศาสนา อุทิศแด่ทหารผ่านศึก ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องแผ่นดินไทย จนมาถึงทุกวันนี้

           จากนั้นเป็นพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ณ สนามหน้าศาลาเขตอุดมศักดิ์ โดยมี ขบวนเดินสวนสนามของทหารผ่านศึก จากกรณีสงครามต่างๆ อาทิ สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามอินโดจีน สงครามมหาเอเชียบูรพา สงครามเวียดนาม สงครามเกาหลี และกรณีป้องกันประเทศ ร่วมเดินสวนสนามในวันนี้

           นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลให้แก่ทหารผ่านศึกดีเด่น และเกษตรกรทหารผ่านศึก ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และส่งขวัญกำลังใจแก่ทหารผ่านศึก ที่ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ จนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ทหารผ่านศึกทั่วไป และมอบเกียรติบัตรแก่แกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึกที่ได้ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ กับสำนักงานสงเคราะห์หารผ่านศึกเขตชุมพร ด้วยดีเสมอมา อีกด้วย