จังหวัดชุมพร ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
04 Feb 2020, 04:06 pm

          วันนี้ (3 ก.พ. 63) ที่วัดพระบรมธาตุสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และส่วนราชการ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2563

          ทั้งนี้ มีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร หมู่ที่15 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ หมู่ที่ 16 ตำบลละแม อำภอละแม จังหวัดชุมพร, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี หมู่ที่ 13 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุสวีตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

          โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อม สถานที่ในการเสด็จพระราชดำเนินทุกพื้นที่ให้พร้อมสมบูรณ์และสมพระเกียรติ และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพร้อมเพรียงกัน