แขวงทางหลวงชุมพร กรมทางหลวง ขอเลื่อนการจัดประชุมโครงการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข 327 ตอนควบคุม0100 ตอนสี่แยกปฐมพร-แยกหมอเล็ก ระหว่าง ก
24 Mar 2020, 12:57 pm