จิตอาสาจังหวัดชุมพร ร่วมล้างทำความสะอาดตลาดและถนนสายซีเฟรช-สะพานปลา เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
26 Mar 2020, 01:44 pm

          วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 23.00 น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย พล.ต.พรชัย อินทนู ผบ.มทบ.44, พล.ต.ต.วิมล พิทักษ์บูรพา ผบก.ภ.จว.ชุมพร, นายชุมพล จุลใส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร, นายพงศธร เนื่องชุมพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ และกำลังทหาร ตำรวจ พี่น้องจิตอาสาในพื้นที่ กว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมปฏิบัติการล้างทำความสะอาด บริเวณ ตลาดและถนนสายซีเฟรช-สะพานปลา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  โดยจิตอาสาได้ช่วยกันทำความสะอาด ฉีดน้ำล้างถนน ล้างตลาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามจุดต่างๆ ในตลาด และบนถนน

         จากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้มีการแพร่ระบาดและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จังหวัดชุมพรจึงได้กำหนดมาตรการสำคัญ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เฝ้าระวังตนเองไม่ให้สัมผัสกับโรค โดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วย ปรับพฤติกรรมสุขอนามัยส่วนบุคคลด้วยการกินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค และอีกมาตรการหนึ่งที่สำคัญคือ การสร้างสิ่งแวดล้อมให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค ด้วยการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนสถานที่ทำงาน ที่หรือทางสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยเฉพาะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่ประชาชนต้องใช้ร่วมกัน สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกภาคส่วน จะได้ร่วมมือกัน ปฏิบัติการ ล้าง ทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อลดภาวะเสียงและป้องกันอันตรายจากเชื้อไวรัส และเป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานอื่น ๆ ในจังหวัดชุมพร ให้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาดปราศจากเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ