ผู้ว่าฯชุมพร กำชับการ์ดอย่าตก ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนใส่หน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง
23 May 2020, 01:00 pm

             วันนี้ (21 พ.ค. 63) นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร (ศปก.จ.ชุมพร) ประจำวัน ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค พร้อมแนะนำแนวทางแก้ไขในการดำเนินงานตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของจังหวัดชุมพร ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด19 เพิ่ม ติดต่อกันเป็นเวลา 29 วัน แต่ต้องเพิ่มความเข้มงวดกับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาซื้อขายทุเรียน ตามจุดรับซื้อและล้งผลไม้ ที่มีเพิ่มมากขึ้น พร้อมขอความร่วมมือทุกฝ่าย ร่วมถึงพี่น้องประชาชน การ์ดอย่าตก

           นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวในที่ประชุมว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่ม ติดต่อกันเป็นวันที่ 29 แต่มีความเป็นห่วงในเรื่องของมาตรการผ่อนปรนที่ออกมา ทำให้พี่น้องประชาชนใช้ชีวิตตามปกติมากยิ่งขึ้น อาจจะส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดได้อีกครั้ง เช่นในต่างประเทศ โดยกำชับทุกฝ่ายตั้งการ์ดอย่าได้ตก และขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชน ให้ป้องกันตัวเอง ด้วยการใส่หน้ากากอยู่เสมอ ล้างมือเป็นประจำ และยังคงต้องเว้นระยะห่างทางสังคม และกำชับไปยังเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจจุดสกัดคัดกรองโควิด-19 ทำหน้าที่ด้วยความนุ่มนวล สำหรับมาตรการผ่อนปรนที่ออกไปแล้ว หากไม่ให้ความร่วมมือ จังหวัดมีอำนาจในการสั่งปิด หรือยกเลิก และในด้านการให้ความช่วยเหลือ จังหวัดชุมพรได้ให้การช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็น ข้าวกล่อง ถุงยังชีพ รวมถึงตู้ปันสุข มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และในการดำเนินการของแต่ละพื้นที่ แต่ละท้องถิ่น ขอให้เน้นการประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชุมชน ตลาด ให้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการใส่หน้ากาก การล้างมือ และการเว้นระยะห่างอย่างต่อเนื่อง ส่วนในเรื่องของพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาซื้อขายทุเรียน ตามจุดรับซื้อและล้งผลไม้ โดยเฉพาะล้งในพื้นที่อำเภอหลังสวน จะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบการปฏิบัติ ว่าเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดหรือไม่

          สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่ม ติดต่อกันเป็นวันที่ 29 ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 จังหวัดชุมพรมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 21 ราย รักษาหาย 17 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย ส่งตรวจหาเชื้อ 2,414 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 2,380 ราย ตรวจพบเชื้อ 21 ราย รอผลการตรวจ 13 ราย สำหรับการเฝ้าระวังของจังหวัดชุมพร มีการเก็บข้อมูลผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ พบว่าผู้ที่มาจากเขตโรคติดต่ออันตราย และพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง จำนวน 203 ราย ซึ่งได้ทำการกักตัวเอง และพ้นระยะเฝ้าระวัง 198 ราย ผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด 16,061 ราย ซึ่งได้ทำการกักตัวเอง และพ้นระยะเฝ้าระวัง 14,720 ราย ผู้ที่สัมผัสผู้ป่วย และมีความเสี่ยง 922 ราย พ้นระยะเฝ้าระวัง 922 ราย รวมผู้ที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่ ทั้งหมด 17,186 ราย พ้นระยะเฝ้าระวังแล้ว 15,840 ราย